packking.hu
      Kezdőlap      Galériák      Blog
Menü

HPL hullámpapírlemez:

 

A hullámpapírlemez (HPL):


 • különféle minőségű,
 • sima és hullámosítással formált alappapírokból,
 • 2 / 3 / 4 / 5 / 7 rétegben
 • ragasztással társítva létrehozott csomagolóanyag.

Minőség: A minőséget a HPL létrehozásához felhasznált alappapírok fajtája, azoknak grammsúlya (behordás), valamint a gyártás során alkalmazott hullámfajta határozza meg.

(Behordás:)

Alappapírok: Alapvetően 4 féle alappapír fajta használatos

 • kraftliner (KL) - primér fázisú, csak szulfátcellulózt tartalmaz                           -  fedőréteg
 • testliner (TL) - másodlagos fázisú, 40/70 - 60/30%-ban tartalmaz hulladékot    -  fedőréteg
 • fluting/wellenstoff (FL/WS) - másodlagos fázisú, nagyobb hulladéktartalmú       -  hullámréteg
 • srenc (S) - másodlagos fázisú, kizárólag hulladékpapírt tartalmaz                     - fedő-/hullámréteg

 

Grammsúly: A papírok jellemző tulajdonsága - 1 m2 papír grammban kifejezett tömege (súlya), mértékegysége: g/m2.

Minél nagyobb a grammsúly, annál "vastagabb" a papír, s ezáltal "növekszik" a szilárdsága.

Az alappapírok fajtáiból és a különböző grammsúlyokból alkotott mátrix alapján számtalan variációban gyártható hullámpapírlemez.

A fenti sokaságot bővíti tovább a különféle hullámfajták alkalmazása, mellyel tovább finomíthatjuk a céljainknak leginkább megfelelő tulajdonságú lemezek gyártását.

 

Hullámfajták: A hullámokat elsősorban magasságuk alapján osztályozzuk.(Ebből adódóan természetesen a hullámosztás is változik.) Napjainkban leggyakrabban használ hullámprofilok:

 1. E (mikro) hullám   ~ 1,1 - 1,3 mm
 2. B (finom) hullám   ~ 2,3 - 2,7 mm
 3. C (közép) hullám   ~ 3,5 - 3,7 mm

A társított, több hullámú lemezek vastagsága a bennük lévő hullámok magasságából adódik.

 • F-hullám  E-hullám  B-hullám  C-hullám -  hátom réteg
 • FE-hullám  EB-hullám  -  négy réteg (nyitott hullámú)
 • BE-hullám  BC-hullám -  öt réteg
 • BCB-hullám -  hét réteg
Bővebben a hullámprofilokról itt.

A hullámpapírlemezeket a bennük lévő hullámok száma szerint is megkülönböztethetjük. Így beszélhetünk egy hullámú (F,E,B,C), két hullámú (FE,EB; ill. BE,BC) valamint három hullámú (BCB) lemezekről.

A hullámosztás sűrűsége, vagyis az egy folyóméterre jutó hullámok száma, - a szilárdsági jellemzőkön túl - a felület nyomtathatóságának minőségét is befolyásolja.

A HPL-tábla méretének megadásakor figyelebe kell venni a hullámirányt és a futás irányt.

HULLÁMIRÁNY: a hullámokkal párhuzamos oldalt értjük alatta. Méretezéskor elsőként adjuk meg, és/vagy aláhúzással jelöljük. (Ez Európában ma. 2400 mm lehet. Ennél nagyobb szélességű HPL-t nem gyártanak.)

FUTÁS IRÁNY: a hullámirányra merőleges oldal, méretét csak a kezelhetőség határozza meg, elvileg "végtelen" hsszúságú lehet.

 

A HPL MÉRHETŐ JELLEMZŐI


Specifikáció: egy adatlap, melyen fel vannak tütetve az adott minőségű HPL jellemző tulajdonságai. Segítségével összevethetőek a különböző kód alatt megadott HPL-k hasonlóságának vagy különbözőségének mértéke.

Kód: a lemezfajta a gyártójánál használatos elnevezése. (Minden gyártónál más-más.)

Behordás: a lemez gyártásakor felhasznált hordozó-,hullám-,(közép-) fedő-réteg alappapírok felsorolása.

(Pl.: KL100/WS100/TL100  ahol a betűk a papír fajtáját, a számok a grammsúlyát adják meg)

Négyzetmétertömeg: a különféle alappapírok (behordás) grammsúlyának összegzéséből (figyelembe véve a hullámosítási tényezőt) származó, az adott HPL tényleges négyzetmétertömege.

ECT (Edge Crush Test)  Élnyomó szilárdság: (kN/m) a lemez (függőleges) hullámirányára kifejtett nyomóerővel szembeni ellenállás mértékét adja meg.

FCT  (Flat Crush Test)  Lapos nyomószilárdság: (kPa) a lemez síkjára merőlegesen ható nyomóerővel szembeni ellenállás mértékét adja meg.

BCT  (Box Compression Test): Kész, felállított doboz függőleges irányú nyomóerővel szembeni ellenállásának mértékét adja meg. A dobozok önhordó képességének, terhelhetőségének, halmazolhatóságának meghatározásakor fontos.